Vytvořeno - Jan Brlica - Grafik Brno
Den diabetů banner

Videa

Den diabetů nohy

Jednou z mnoha aktivit společnosti Novo Nordisk v rámci Světového dne diabetu bylo natočení působivého filmu a jeho umístění na YouTube, a to proto, aby se šířilo povědomí o diabetu.
Jsme velice rádi, že Vám můžeme tento film představit. Vychází z přání a odhodlání společnosti Novo Nordisk pokusit se ukázat způsob, jak hovořit otevřeně o diabetu.

Našim přáním je dostat diabetika do popředí či centra pozornosti, a usilujeme o oslovení širší veřejnosti a zvýšení její obecné informovanosti o diabetu. Freeze film Světového dne diabetu byl vytvořen jako součást celé kampaně SDD a je založen na potřebě většího využití všech dostupných sociálních prostředků a informačních kanálů, jako je např. YouTube. Film byl vytvořen také s tím záměrem, aby jako obzvláště emotivní a také velmi pěkně visuálně zpracovaný, veřejnost snad dostatečně oslovil, ohromil a zasáhl. A to tak, aby ji přiměl chvilku se zastavit a zamyslet se nad diabetem. A snad dokonce, aby ji i vyprovokoval k přeposlání tohoto filmu přátelům. Doufáme, že si tedy najdete chvilku, a na film se podíváte a pak dokonce link přepošlete dále.

Na natočení filmu se podílelo vice než 100 lidí. Všichni souhlasili s tím, aby tento film vznikl, protože celý příběh odehrávající se na pozadí podává opravdu alarmující svědectví o stavu diabetu v dnešním světě. Proto by se mohl stát tento film osvětovým – varovným signálem! Film byl natočen na 16 různých místech v USA během více než 2 týdnů. Tomu předcházela spousta tvůrčí práce, vytváření koncepce – celého poslání filmu, napsání scénáře, produkčního plánu zahrnujícího výběr lokalit k natáčení, kancelářské práce a hledání herců, kteří věnovali svůj čas a byli přímo diabetici.
Tento film je darem spousty obětavých lidí a dobrým příkladem toho, jak je možné lidi do problematiky zasvětit tak, aby se změnilo jejich vnímání diabetu a vůbec jejich názor na toto onemocnění.

Den diabetiků spodní sponzoři

2018 - Jan Brlica - www.brlica.cz