Vytvořeno - Jan Brlica - Grafik Brno
Den diabetů banner

Pozvánka 2012

Světový den diabetiků pozvánka 2012

Den diabetu 2012 v Praze se uskuteční pod záštitou
primátora hl. m. Prahy doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.

a
ministra zdravotnictví ČR
doc. MUDr.Leoše Hegera, CSc.

Den diabetů nohy
Klepněte na tlačítko Upravit a změňte tento text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. UT elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinaru dapibus leo.
Den diabetiků spodní sponzoři

2018 - Jan Brlica - www.brlica.cz