Vytvořeno - Jan Brlica - Grafik Brno
Den diabetů banner

2010

Sbírka FNUSA 2009 – 2010,

byla zřízena v období od 01.11.2009 do 23.09.2010, za účelem shromaždování dobrovolných peněžitých příspěvků na pořízení přístrojového vybavení pro Centrum péče o nemocné s metabolickýmichorobami (diabetologie, obezitologie) při II. interní klinice FNUSA = Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Místem konání veřejné sbírky bylo území České republiky, veřejná sbírka byla oznámena shromažďováním příspěvků na zvláštním bankovním účtu, sběracími pokladničkami, prodejem předmětů.

Vybralo se a předalo II. interní klinice FNUSA 23.9.2010: 11.382,51 Kč

KAP CZ s.r.o.

Koordinátor Pochodů proti diabetu v ČR

Den diabetů nohy
Den diabetiků spodní sponzoři

2018 - Jan Brlica - www.brlica.cz